0908 646 986

Hướng Dẫn Kích Hoạt Công Cụ Ký Điện Tử Của BkavCA Trên Trình Duyệt

ky-dien-tu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên các hệ thống VAN của Bkav (eHoadon, IVAN, TVAN), Công cụ ký điện tử của BkavCA phải được thêm và kích hoạt trên […]

Hướng Dẫn Thiết Lập Môi Trường Ký Điện Tử Bằng Phần Mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)

huong-dan-thiet-lap

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 2 đến 5 phút. Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên hệ thống Bkav eHoadon, trước tiên máy tính của bạn phải được thiết lập môi trường. Việc này chỉ cần thực hiện một […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu

huong-dan-su-dung

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút. Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn, Bạn cần thực hiện 2 phần sau: Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống […]

Hướng Dẫn Tạo Và Phát Hành Hóa Đơn GTGT Khi Chuyển Nhượng Bất Động Sản

chuyen-nhuong-bat-dong-san

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút. Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Giá tính Thuế GTGT = Giá chuyển nhượng Bất động sản – Giá đất. Việc xác định Giá đất được trừ để tính thuế GTGT phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. […]

Hướng Dẫn Gộp Và Tạo Hóa Đơn Từ Bill

gop-bill

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không […]

Hướng Dẫn Tạo Hóa Đơn Từ Bill

tao-hoa-don-tu-bill

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không nhìn […]

Hướng Dẫn In Hóa Đơn Chuyển Đổi Trên Hệ Thống Bkav eHoadon

in-hoa-don-chuyen-doi

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Hóa đơn Điện tử chuyển đổi sang Hóa đơn giấy trong trường hợp: Bên mua cần chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ […]

Hướng Dẫn Tìm Kiếm Dữ Liệu Bán Hàng Theo Các Điều Kiện Tìm Kiếm

tim-kiem-du-lieu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Sao Lưu Dữ Liệu

sao-luu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để Sao lưu dữ liệu Hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn Bước 2: Sau khi đăng […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Bảng Kê

bang-ke

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để xem Bảng kê Hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn Bước 2: Sau khi đăng nhập […]