0908 646 986

B1: Mua chữ ký số, nộp tờ khai lệ phí môn bài.

B2: Giám đốc công ty đi mở tài khoản ngân hàng công ty (đem theo giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân và con dấu)

B3: Khi được ngân hàng cấp số tài khoản ngân hàng, khách hàng chụp hình số tài khoản và thông tin tài khoản ngân hàng cho Mai Bình để Mai Bình lên trang NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ đăng kí tài khoản ngân hàng trên trang nộp thuế cho công ty.

B4: Sau khi Mai Bình đăng kí số tài khoản trên trang nộp thuế cho khách hàng xong, khách hàng đến quầy đăng kí nộp thuế điện tử nộp tờ giấy đăng kí nộp thuế điện tử của ngân hàng được Mai Bình cấp cho khách hàng, đồng thời xin số điện thoại của nhân viên ngân hàng phụ trách để Mai Bình điện xác nhận với ngân hàng.

B5: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để Mai Bình nộp thuế môn bài cho công ty thông qua chữ ký số. Tổng các khoản cần nộp là

  • Đối với vốn điều lệ dưới 10 tỉ :
    + Thành lập doanh nghiệp từ tháng 1-> tháng 6: 3.500.000đ trong đó 2.000.000đ tiền nộp thuế môn bài, 1.000.000đ ký quỹ ngân hàng bắt buộc, 500.000đ phí ngân hàng sẽ trừ từ từ khi công ty phát sinh giao dịch.

+ Thành lập doanh nghiệp từ tháng 7-> tháng 12: 2.500.000đ trong đó 1.000.000đ tiền nộp thuế môn bài, 1.000.000đ ký quỹ ngân hàng bắt buộc, 500.000đ phí ngân hàng sẽ trừ từ từ khi công ty phát sinh giao dịch.

  • Đối với vốn điều lệ trên 10 tỉ :
    + Thành lập doanh nghiệp từ tháng 1-> tháng 6: 4.500.000đ trong đó 3.000.000đ tiền nộp thuế môn bài, 1.000.000đ ký quỹ ngân hàng bắt buộc, 500.000đ phí ngân hàng sẽ trừ từ từ khi công ty phát sinh giao dịch.

+ Thành lập doanh nghiệp từ tháng 7-> tháng 12: 3.000.000đ trong đó 1.500.000đ tiền nộp thuế môn bài, 1.000.000đ ký quỹ ngân hàng bắt buộc, 500.000đ phí ngân hàng sẽ trừ từ từ khi công ty phát sinh giao dịch.

 

 

 

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *