0908 646 986

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Giá tính Thuế GTGT = Giá chuyển nhượng Bất động sản – Giá đất. Việc xác định Giá đất được trừ để tính thuế GTGT phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng Bất động sản cho khách hàng A, hai Bên mua, bán xác định Giá chuyển nhượng Bất động sản là 3 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), trong đó Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là 1 tỷ đồng thì ghi Hóa đơn như sau:

  • Giá chuyển nhượng Bất động sản:                                  3.000.000.000đ
  • Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT:                              1.000.000.000đ
  • Cộng tiền hàng (Giá tính Thuế GTGT):                            2.000.000.000đ
  • Thuế suất:                                                                           10%
  • Thuế sau khi được giảm trừ Giá đất để tính thuế GTGT: 200.000.000đ
  • Tổng giá thanh toán:                                                         3.200.000.000đ

Để thực hiện Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Bước 3: Tại tab Hóa đơn đầu ra (1), bấm Thêm mới (2).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới Hóa đơn, nhập Thông tin chung (3) và Thông tin người mua (4) cho Hóa đơn, sau đó bấm Thêm chi tiết (5) để thêm mới Hàng hóa dịch vụ.

Bước 5: Trên giao diện Cập nhật chi tiết, nhập thông tin Hàng hóa dịch vụ (6) sau đó bấm Ghi lại(7) để quay về giao diện Thêm mới Hóa đơn.

Lưu ý: Bạn cần xác định chính xác Giá chuyển nhượng Bất động sản  Tiền thuế trước khi nhập chi tiết Hóa đơn

  • Thành tiền: Nhập Giá chuyển nhượng Bất động sản
  • Tiền thuế: Nhập Tiền thuế sau khi được giảm trừ Giá đất để tính thuế GTGT

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo Tiền thuế không bằng Thành tiền nhân Thuế suất, bấm Đồng ý (8).

Bước 7: Giao diện Thêm mới Hóa đơn hiển thị, bấm  (9) sau đó bấm Giá đất được trừ để tính thuế GTGT (10).

Bước 8: Trên giao diện Cập nhật chi tiết, nhập Nội dung giảm trừ (11), Giá đất được giảm trừ để tính thuế GTGT (12), sau đó bấm Ghi lại (13).

Bước 9: Giao diện Thêm mới Hóa đơn hiển thị, Bạn kiểm tra lại các thông tin trên Hóa đơn trước khi Ký, Phát hành và Gửi Hóa đơn cho người mua. Nếu các thông tin trên Hóa đơn đã chính xác, Bạn bấm Ghi lại và phát hành (14).

Bước 10: Cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập MÃ PIN Chữ ký số (15), sau đó bấm Xác nhận (16).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *