Từ ngày 01/11/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/nđ-cp
huong-dan-hoa-don-dien-tu