0908 646 986

Để xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn, Bạn cần xác định Hóa đơn đã Ký phát hành viết sai thuộc Tình huống nào sau đây:

Ghi chú: Bạn có thể Tham khảo Điều 30 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Bạn cách xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành viết sai:

1. Tình huống 1: Cả bên Bán và bên Mua đều Chưa kê khai thuế

 • Trường hợp bên Mua không lấy hàng hóa dịch vụ: Bên Bán thực hiện Xóa bỏ Hóa đơnĐể xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Hủy Hóa đơn. Bạn có thể tải mẫu Biên bản Hủy Hóa đơn.
 • Thực hiện Xóa bỏ Hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon (Bkav eHoadon).

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Xóa bỏ Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

 • Trường hợp bên Mua vẫn lấy hàng hóa dịch vụ: Bên Bán thực hiện Thay thế Hóa đơn. Để xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Thu hồi Hóa đơn đã lập sai. Bạn có thể tải Biên bản Thu hồi Hóa đơn.
 • Lập Hóa đơn mới trên hệ thống Bkav eHoadon thay thế Hóa đơn gốc bị sai.

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

2. Tình huống 2: Bên Bán hoặc bên Mua Đã kê khai thuế

Có 2 cách để bên Bán xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn khi bên Bán hoặc bên Mua Đã kê khai thuế:

Ghi chú: Bạn có thể tham khảo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

 • Cách 2Xuất Hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống Bkav eHoadon trong trường hợp sai Ngày tháng năm/Mã số thuế/Tên hàng hóa/Số lượng/Đơn vị tính/Đơn giá/Hình thức thanh toán/Tiền thuế/Thuế suất/Số tiền bằng chữ. Để xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Điều chỉnh
 • Xuất Hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống Bkav eHoadon. Trên Hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh, Số Hóa đơn, Ký hiệu, Ngày tháng năm của Hóa đơn bị điều chỉnh.

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

Giải thích:

 1. Chưa kê khai thuế nghĩa là Chưa nộp Tờ khai thuế lên Cơ quan thuế.
 2. Đã kê khai thuế nghĩa là Đã nộp Tờ khai thuế lên Cơ quan thuế.

Để Kê khai thuế, bạn cần tạo Tờ khai trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, sau đó thực hiện nộp Tờ khai trên trang https://nhantokhai.gdt.gov.vn/. Bạn có thể xem bài hướng dẫn cách nộp Tờ khai trên iHTKK.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn. Tiếp theo, Bạn thực hiện Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *