0908 646 986

Hóa đơn và dịch vụ báo cáo hóa đơn

Hóa đơn và dịch vụ báo cáo hóa đơn   Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý: – Theo tháng: là dành cho Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế (Theo Thông tư 119/2014/Thông tư-BTC – Điều 5 – khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai […]

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bạn muốn làm giàu? Bạn muốn khởi nghiệp? Bạn muốn thành công? Vậy bạn không thể không biết về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Do đó, Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn là mối quan tâm […]

Kế toán dịch vụ thu thập và ghi nhận thông tin chứng từ vào sổ kế toán.

Vào định kỳ, kế toán dịch vụ sẽ  đến doanh nghiệp để thu thập các chứng từ phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Sau khi thu thập chứng từ, KT dịch vụ sẽ sắp xếp chứng từ theo loại (phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập, hóa đơn GTGT,…) và theo số thứ […]

Kế toán báo cáo tài chính 

Kế toán báo cáo tài chính    Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài chính phải […]

Ứng Dụng Của Chữ Ký Điện Tử

ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Chữ ký điện tử có thể sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, các e-mail, để mua bán hàng trực tuyến, đầu tư chứng khoán trực tuyến, chuyển tiền ngân hàng, thanh toán trực tuyến mà không sợ bị đánh cắp tiền như với các tài […]

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì

Hóa đơn điện tử là gì Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng […]

Doanh nghiệp cần làm gì nếu xảy ra sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử?

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, bên cạnh những sự cố chủ quan thì doanh nghiệp cũng thường gặp các sự cố khách quan như lỗi hệ thống, lỗi phần mềm hóa đơn. Cách xử lý sự cố này được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết trong Dự thảo Thông tư […]

Nguyên tắc tra cứu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Hóa đơn điện tử đã dần trở nên phổ biến trong khối doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tất cả các tổ chức kinh doanh cần hoàn tất chuyển đổi sang hình thức này chậm nhất là ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, liệu có phải các doanh nghiệp đều đã nắm được nguyên tắc tra […]

Quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần lưu ý

Khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Bộ Tài chính đã có những chỉ dẫn cụ thể cách thực hiện chuyển dữ liệu trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn […]

Thông tin quan trọng về kê khai hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần biết

Các vấn đề về kê khai hóa đơn điện tử là nội dung mà nhiều doanh nghiệp mới sử dụng hóa đơn điện tử còn bỡ ngỡ. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những thông tin cơ bản và trả lời những vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp nhất. Kê khai hóa đơn điện tử […]