0908 646 986

Nguyên tắc tra cứu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Bên sử dụng thông tin thực hiện truy cập, truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn. Tổng cục Thuế thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện […]

Tư Vấn Làm Logo Cho Khách Hàng

1) LOGO là gì ?           “Biểu tượng thương hiệu (logo) là một phần tử đồ họa, ký hiệu, hoặc biểu tượng (icon) của một thương hiệu hoặc nhãn hiệu và đi cùng mặt chữ kiểu của nó, tức là được xếp bộ trong một mặt chữ độc đáo hoặc xếp đặt trong một cách cá […]

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến người mua và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của […]

 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

tao-thong-tin-hoa-don

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không […]

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

huong-dan-hoa-don-dien-tu

Quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản đã được cơ quan thuế cấp. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện […]

NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

tao-thong-tin-hoa-don

Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau: a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế; b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan […]

Hướng Dẫn Kích Hoạt Công Cụ Ký Điện Tử Của BkavCA Trên Trình Duyệt

ky-dien-tu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên các hệ thống VAN của Bkav (eHoadon, IVAN, TVAN), Công cụ ký điện tử của BkavCA phải được thêm và kích hoạt trên […]

Hướng Dẫn Thiết Lập Môi Trường Ký Điện Tử Bằng Phần Mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)

huong-dan-thiet-lap

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 2 đến 5 phút. Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên hệ thống Bkav eHoadon, trước tiên máy tính của bạn phải được thiết lập môi trường. Việc này chỉ cần thực hiện một […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu

huong-dan-su-dung

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút. Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn, Bạn cần thực hiện 2 phần sau: Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống […]

Hướng Dẫn Tạo Và Phát Hành Hóa Đơn GTGT Khi Chuyển Nhượng Bất Động Sản

chuyen-nhuong-bat-dong-san

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút. Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Giá tính Thuế GTGT = Giá chuyển nhượng Bất động sản – Giá đất. Việc xác định Giá đất được trừ để tính thuế GTGT phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. […]